ΑΡΧΙΚΗ

 

Καλωσήλθατε στην καινούργια ιστοσελίδα
του 2ου Επαγγελματικού Λυκείου Λαμίας.

Έγινε σήμερα 9 Οκτωβρίου 2018 η επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων μαθητευομένων στις 4 ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Λαμίας κατά την Γ’ Φάση Μαθητείας.
Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 3 «Αριθμός μαθητευόμενων, διαδικασία υποβολής αιτήσεων, κριτήρια επιλογής υποψηφίων και κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Συμμετεχόντων» της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ7/155762/Δ4/19-09-2018 (ΦΕΚ 4191 Β’).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2018-2019»

Α/Α – ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. – ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ – ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. – ΗΛΙΚΙΑ – ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 – 2484 – 2018 – Ν. 4386/2016 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 18,6
2 – 3203 – 2018 – Ν. 4386/2016 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 10,7
3 – 3274 – 2018 – Ν. 4386/2016 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 10,7
4 – 2788 – 2017 – Ν. 4186/2013 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 12,1
5 – 3231 – 2015 – Ν. 3475/2006 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 16,3
6 – 3246 – 2014 – Ν. 3475/2006 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 16,4
7 – 3261 – 2014 – Ν. 3475/2006 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 13,9
8 – 2100 – 2010 – Ν. 3475/2006 – ΕΠΑΛ – άνω των 25 – 15,6
9 – 2869 – 2009 – Ν. 3475/2006 – ΕΠΑΛ – άνω των 25 – 13,4

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1 – 3128 – 2016 – Ν. 4186/2013 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 10,8
2 – 2772 – 2015 – Ν. 3475/2006 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 10,8
3 – 3185 – 2015 – Ν. 3475/2006 – ΓΕΛ  –  κάτω των 25 – 14,8
4 – 3210 – 2014 – Ν. 3475/2006 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 14,5
5 – 2934 – 2014 – Ν. 3475/2006 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 12,5
6 – 2993 – 2013 – Ν. 3475/2006 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 16,9
7 – 3099 – 2013 – Ν. 3475/2006 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 12
8 – 3055 – 2012 – Ν. 3475/2006 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 16,8

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

1 – 2404 – 2018 – Ν. 4386/2016 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 16,8
2 – 2127 – 2018 – Ν. 4386/2016 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 14,8
3 – 2999 – 2018 – Ν. 4386/2016 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 14,4
4 – 2774 – 2018 – Ν. 4386/2016 — ΓΕΛ — άνω των 25 – 19,5
5 – 464 – 2018 – Ν. 4386/2016 — ΓΕΛ — κάτω των 25 – 16,6
6 – 2863 – 2017 – Ν. 4186/2013 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 18,1
7 – 2668 – 2017 – Ν. 4186/2013 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 17
8 – 992 – 2014 – Ν. 3475/2006 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 14,9
9 – 2923 – 2014 – Ν. 3475/2006 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 13,4
10-2260 – 2013 – Ν. 3475/2006 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 11,9

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1 – 2301 – 2018 – Ν. 4386/2016 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 17,6
2 – 2874 – 2018 – Ν. 4386/2016 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 15,7
3 – 2101 – 2018 – Ν. 4386/2016 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 15,2
4 – 2385 – 2018 – Ν. 4386/2016 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 14,8
5 – 2569 – 2018 – Ν. 4386/2016 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 14,4
6 — 782 – 2018 – Ν. 4386/2016 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 13,7
7 – 3107 – 2018 – Ν. 4386/2016 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 13,5
8 – 1313 – 2018 – Ν. 4386/2016 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 12,6
9 – 1071 – 2018 – Ν. 4386/2016 – ΓΕΛ — κάτω των 25 – 16,5
10- 1036 – 2018 – Ν. 4386/2016 – ΓΕΛ — κάτω των 25 – 14,1
11-2489 – 2017 – Ν. 4186/2013 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 14,7
12-2657 – 2017 – Ν. 4186/2013 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 13,8
13-726 – 2017 – Ν. 4186/2013 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 13,7
14-3054 – 2017 – Ν. 4186/2013 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 13,5
15-2205 – 2017 – Ν. 4186/2013 – ΕΠΑΛ – κάτω των 25 – 12,4